Trí thông minh đa diện là gì? >>

Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển tiềm năng con người – IPD thành lập ngày 26/9/2011 với mục tiêu là nâng cao chất lượng nòi giống và đào tạo nhân tài cho đất nước. Viện được Sở Khoa Học Công Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng do đồng chí Vũ Oanh - Nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động tháng 2/2012 và trực thuộc nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị làm chủ tịch.

Viện nghiên cứu và thực hiện các chương trình giáo dục, phát triển toàn diện tiềm năng, tố chất con người về thể lực, trí tuệ và tinh thần để nâng cao chất lượng nòi giống dân tộc Việt Nam. Từ đó áp dụng những kết quả này vào các cơ sở thực nghiệm của Viện và nhân rộng trong cộng đồng thông qua các Trung tâm, Chi hội, các câu lạc bộ của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, cộng đồng xã hội về giáo dục sớm để phát triển tiềm năng, tố chất con người ngay từ tuổi ấu thơ.

Với mục tiêu hướng tới việc nghiên cứu phát triển tiềm năng của con người, Viện cũng đã biên soạn bộ sách “Thuyết trí thông minh đa diện – Khám phá cách dạy trẻ kiểu mới” gồm 5 tập, tiếp cận học thuyết Multiple Intelligences của hai nhà tâm lý học Howard Gardner và Thomas Amstrong nhằm giúp những bậc cha mẹ phát hiện ra tiềm năng của con mình và có những phương pháp giáo dục phù hợp giúp trẻ tự tin tỏa sáng đa phương diện.