Trắc Nghiệm

Khám phá trí thông minh nổi trội của bé và nhận liền tay

bộ sách “Thuyết trí thông minh đa diện” cùng mẫu thử sản phẩm S-26 Promise GOLD.

Hướng DẫnHướng Dẫn

Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm dành cho bé 2 tuổi trở lên được biên soạn bởi Viện Giáo dục và Phát triển tiềm năng con người Việt Nam IPD dựa trên học thuyết Trí thông minh đa diện