Tất cả các nội dung trên website https://thongminhdadien.vn đều được đăng kí bản quyền tại các tổ chức nhà nước và có  giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế. Để không Tranh bị Tranh chấp nội dung trên internet chúng tôi bắt buộc tất cả các hành vi sao chép nội dung đều phải có ý kiến đồng ý của chúng tôi.

Quy định chia sẻ nội dung của chúng tôi

  • Tất cả các nội dung trên website ThongMinhDaDien.Vn đều có bản quyền tác giả. Và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung đã đăng lên website.
  • Các độc giả không được dùng nội dung của chúng tôi để in ấn, phát hành cho nhân viên.
  • Bạn tuyệt đối không được sửa lại nội dung của chúng tôi thành những nội dung khó đọc, hiểu. vi phạm các điều luật của việt nam.
  • Bạn đọc không được sao chép nội dung đăng lên của chúng tôi lên các website khác mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.h
  • Mọi hành vi tự ý sao chép nội dung phải nghi rõ nguồn ” link bài viết hoặc https://thongminhdadien.vn “

Trên đó là các quy tắc bản quyền của chúng tôi. Nếu bạn không chấp hành thì bắt buộc chúng tôi phải kiện bạn vì sao chép nội dung trái phép.

Các quy định bên trên là do chúng tôi tự ban hành. Vì vậy việc chấp hành quy định của chúng tôi là bạn đang tôn trọng chúng tôi. Thân Ái!